Kennismaken met… Josje Doorenbosch

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Vandaag maken we kennis met … Josje Doorenbosch, coördinator GALA in de regio Zuidoost Utrecht.

Toen wij Josje vroegen of zij ons iets wilde vertellen over de vraagstukken waar zij zich dagelijks mee bezig houdt, stak ze gelijk van wal: ‘Hoe zorgen we dat we het wiel niet steeds opnieuw uitvinden? Wat doen we lokaal en waar kunnen we als regio samen in optrekken? Hoe verhoudt het IZA zich ten opzichte van het GALA? Welke afspraken moeten we maken met de zorgverzekeraar? Kunnen we dit financieren uit de SPUK-middelen? Kun je ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen? Dit zijn zomaar wat vraagstukken waar ik mij dagelijks mee bezig hou’, zegt Josje.

De vijf ketenaanpakken

‘Als coördinator GALA ondersteun en adviseer ik de gemeenten bij het inrichten,
implementeren en doorontwikkelen van de vijf ketenaanpakken; Kansrijke Start, Kind
naar Gezonder Gewicht, GLI-volwassenen, Valpreventie voor ouderen en Welzijn op
Recept. Ik zorg ook dat de afspraken op regionaal niveau worden gemaakt. Maandelijks stem ik af met beleidsadviseurs van de gemeenten en de GGD in het Regio GALA-overleg. Hier delen we kennis en ervaring. We praten elkaar bij over de ontwikkelingen rond het GALA en IZA. We maken afspraken over de voortgang in het kader van de ketenaanpakken. En we behandelen allerlei vraagstukken waar we een oplossing voor zoeken. Denk daarbij aan financieringsvraagstukken voor bijvoorbeeld Welzijn op recept. En bijvoorbeeld ook hoe we omgaan met het recente onderzoek van het RIVM naar de JOGG-aanpak’.

Wat werkt goed en wat is nodig?

Josje gaat verder: ‘Daarnaast onderhoud ik het contact met de lokale projectleiders van de ketenaanpakken en de wijkmanagers vanuit het O&I samenwerkingsverband. Zo zijn we onlangs gestart met een regionaal overleg Valpreventie. Naast het delen van
kennis en ervaring, worden hier afspraken gemaakt over o.a. opleiding,
communicatie en het inkoopproces vanuit Zilveren kruis en Unicum.
Ook voor de andere ketenaanpakken is het de bedoeling dat soortgelijke overleggen
worden opgestart. Hierbij is het iedere keer kijken wat werkt, wat nodig is en waar het
meerwaarde heeft om verder te komen’. 

Ketenaanpakken basis voor preventie-infrastructuur

Wij vroegen Josje naar de basis, haar houvast in haar werkaanpak: ‘De ketenaanpakken vormen een belangrijke basis voor de regionale preventie-infrastructuur. In de toekomst wil je ernaar toe dat domeinoverstijgende samenwerking de basis vormt. Niet alleen voor de ketenaanpakken, maar ook voor andere vraagstukken in het kader van gezondheid en preventie’.

De werkagenda preventie

Wij zijn benieuwd naar de verbinding tussen het IZA en het GALA. Hoe gaat Josje daarmee om? ‘Als coördinator zorg ik ook voor de verbinding tussen de projecten vanuit het IZA en
het GALA. Daarom ben ik ook lid van het IZA-kernteam, het IZA-beleidsoverleg en ben ik
de inhoudelijke leider van de werkagenda preventie. De ketenaanpakken en de
inrichting preventie infrastructuur zijn de belangrijkste thema’s in deze werkagenda.
Deze thema’s raken ook de andere werkagenda’s. Dat vraagt dus goede afstemming
met elkaar, om te voorkomen dat we langs elkaar heen werken. Binnen het IZA-
kernteam stemmen we ook af waar wat wordt belegd en informeren we elkaar
over de voortgang op de werkagenda’s. Kortom, als coördinator stem je veel af, zit je bij allerlei overleggen en informeer je over ontwikkelingen’. 

'Mijn drijfveer is om complexe dingen eenvoudig uit te leggen'.

‘Ik streef ernaar om de samenwerking tussen zorg, sociaal domein en welzijn op deze manier te bevorderen. Zowel binnen het sociaal domein als domeinoverstijgend blijkt samenwerking niet altijd eenvoudig. Een belangrijke factor binnen samenwerken is vertrouwen hebben. Om vertrouwen te hebben in de ander, moet je elkaar kennen en weten welke rol je hebt binnen de samenwerking. Veel mensen ervaren een hoge werkdruk en moeten prioriteiten stellen. Een nieuw project of nieuwe aanpak voelt dan als extra werk, terwijl het je juist zou moeten helpen. Allerlei oorzaken spelen hierbij een rol. We spreken een andere (vak)taal, er spelen andere belangen, we hebben te maken met verschillende wet -en regelgeving en de financiering is anders georganiseerd. We hebben vaak ook geen goed beeld van wat er in de andere domeinen speelt. Het systeem is complex, terwijl we uiteindelijk toch vaak hetzelfde doel voor ogen hebben. Mijn drijfveer is om de complexe dingen eenvoudig uit te leggen. Zodat iedereen dit weer mee terug kan nemen in zijn of haar werk.

'Het gaat altijd over mensen'.

‘Bij de huisarts ben je een patiënt, bij het wijkteam ben je een cliënt, bij het
welzijnswerk ben je een vrijwilliger of een bewoner. Naast je wonen de buren. Maar
het gaat altijd over mensen. Ik zie het als een uitdaging om de werelden bij elkaar te brengen. Te zoeken naar het gezamenlijk belang en onderling vertrouwen te creëren als basis om samen te werken. Uiteindelijk willen we allemaal bijdragen aan die positieve gezondheid van mensen. De meeste mensen hebben daar gelukkig geen hulp voor nodig. Maar laten we het voor de mensen die wel hulp of zorg nodig hebben dat zo goed en eenvoudig mogelijk organiseren. Want als wij elkaar al niet begrijpen, hoe kunnen we dan
verwachten dat de mensen die het nodig hebben, het wel begrijpen. Tenslotte zijn we zelf ook maar gewoon mensen’.

Met deze mooie gedachten gaan wij verder met ons werk. Want dat is ook waar wij het allemaal vanuit Zuidoost Utrecht Verbonden voor doen: de zorg zo goed en eenvoudig mogelijk organiseren voor de mensen die hulp of zorg nodig hebben.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.