Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, leggen we hieronder uit door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur. 

Zuidoost Utrecht Verbonden

In de subregio Zuidoost Utrecht bestaat sinds 2018 het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden. Dit netwerk heeft als doel om samenwerking tussen professionals te verstevigen om zo de gezondheid, ondersteuning en zorg van inwoners te verbeteren. 

Met de komst van het IZA is de noodzaak om samen te werken des te groter geworden. Om goed te kunnen samenwerken is een werkende structuur en governance noodzakelijk. Onderstaand figuur geeft de netwerkstructuur van Zuidoost Utrecht aan.

Figuur 1. Netwerkstructuur Zuidoost Utrecht.

De netwerkstructuur

Deze netwerkstructuur maakt gebruik van de bestaande structuur binnen het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden, te weten de regiegroep en het Breed Bestuurlijke Overleg. De regiegroep is opdrachtgever van het kernteam. Het kernteam is een multidisciplinair team met daarin coördinerende rollen en inhoudelijke kartrekkers. Deze inhoudelijke kartrekkers zitten de inhoudelijke werkgroepen op thema voor, en fungeren als de tentakels naar de achterban. Door middel van deze structuur werken we in de subregio hard aan het opstellen van de werkagenda. Deze is opgebouwd uit een deel subregionale invulling, een deel vanuit de benoemde fundamenten en een deel vanuit de regio Midden Nederland. Dit allen tezamen geeft ons richting voor de komende jaren. 

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.