Zuidoost Utrecht Verbonden

In Zuidoost Utrecht Verbonden werken professionals stevig samen aan de zorg, ondersteuning en gezondheid van de inwoners. Het netwerk is de centrale plek voor alle domeinoverstijgende zaken in de regio.

Krachtig netwerk
Domeinoverstijgend
Lokaal verbonden
Altijd op de hoogte

Zuidoost Utrecht Verbonden maakt de connectie tussen verschillende partijen

Zuidoost Utrecht Verbonden werkt in coalities samen aan drie thema’s: samenwerking in de wijk, overdracht en ontslag, en zorg voor mensen met GGZ-problematiek. Daarnaast zijn er drie belangrijke samenwerkingsverbanden die in en om het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden stappen maken in de regio.

Dit zijn:

samenwerkingsafspraken tussen de vijf gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de Krachtig Verbindende Toekomstvisie van de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT), en het Wijkmanagement vanuit Unicum als regio-organisatie.

Thema's

In 2021 stelde Zuidoost Utrecht Verbonden de agenda 2021-2023 vast. Deze agenda bestaat uit drie thema’s: samenwerking in de wijk, overdracht en ontslag, en zorg voor mensen met GGZ-problematiek. Lees wat actueel is op deze thema’s.

Samenwerkingen

Er zijn drie belangrijke samenwerkingsverbanden die in en om het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden stappen maken in de regio.

Aangesloten partners