Zorg voor mensen met GGZ-problematiek

We zetten ons in om zorg en ondersteuning voor volwassenen met psychische problematiek zo veel mogelijk plaats te laten vinden in de eigen leefomgeving. Het doel is dat mensen weer een volwaardig en betekenisvol leven kan leiden als actieve en betrokken burger. Hierbij heeft de patiënt zelf de regie. We verbeteren de zorg voor mensen met psychische problematiek door samenwerking op het gebied van preventie, wachtlijstaanpak en –overbrugging en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

Deelnemers 'Zorg voor mensen met GGZ-problematiek'

Projectleider van dit thema

Wil je meer weten over Zuidoost Utrecht Verbonden?
Vul dan het contactformulier in of neem contact op met de betrokkenen van dit netwerk.