Krachtig verbindende toekomstvisie

Het aantal ouderen in regio Zuidoost Utrecht neemt toe. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en naarmate zij ouder worden neemt ook hun vraag naar ondersteuning en zorg toe. Ondertussen zien we een toenemende schaarste aan personeel. Hierdoor ontstaan lange wachtlijsten, hebben veel ouderen geen toegang tot de juiste zorg en stokt de doorstroming tussen thuis, ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis. 

Als we zorg en ondersteuning willen blijven bieden aan de ouderen in regio Zuidoost Utrecht vraagt dit om een ‘voorbereide samenleving’. Een samenleving waarin we ons voorbereiden op het ouder worden, omkijken naar elkaar en waar ouderen met een ondersteunings- of zorgvraag goed worden geholpen en goed terecht komen. Dit vraagt om samenwerking tussen alle organisaties die zich begeven op de domeinen zorg, ondersteuning, wonen, welzijn en leven én de ouderen en hun families. 

De ouderenzorgorganisaties in regio Zuidoost Utrecht en Zorgkantoor Zilveren Kruis hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk te werken aan een Krachtig Verbindende Toekomstvisie 2030. 

Een visie die richtinggevend werkt voor de wijze waarop de deelnemende zorgorganisaties invulling geven aan de activiteiten en de wijze waarop zij met elkaar samenwerken om de zorgvraag nu en in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. 

Iedere 2 maanden treffen de bestuurders van de deelnemende VVT organisaties*  elkaar tijdens het SRO (Samenwerking Regionale Ouderenzorg) Zuidoost Utrecht om de samenwerking verder vorm te geven. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten, bijvoorbeeld aan het Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost Eerstelijn.

* Deelnemende organisaties: Accolade Zorg, Huize het Oosten, Nieuw Boschzicht, Quarijn, Santé Partners, Silverein, Valuas Zorggroep, Vredenoord, Warande, WZC Edelweiss, Zorggroep Charim, Zorggroep Marijke.

Meer informatie

Meer informatie staat op toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je meer weten over Zuidoost Utrecht Verbonden?
Vul dan het contactformulier in of neem contact op met de betrokkenen van dit netwerk.