Overdracht en ontslag

Een goede transmurale overdracht is belangrijk voor kwaliteit en efficiënte van het zorgproces. Dat betekent voor ons dat de verwijsbrieven en verschillende overdrachten op tijd en compleet is en de patiënt betrokken is bij de overdracht. We richten ons op het verbeteren van verschillende overdrachten tussen thuiszorg, instelling en ziekenhuis.

Inwoners in Zuidoost Utrecht ervaren een naadloze overdracht tussen verschillende organisaties. Waarbij de overdrachten met elkaar gedeeld zijn, waardoor zij hun verhaal maar één keer hoeven doen.

We organiseren de schakels tussen de keten op het gebied van informatieoverdracht, advance care en medicatie-overdracht zo goed mogelijk.

Verpleegkundige overdracht

Zuidoost Utrecht Verbonden heeft in 2023 een gegevensstandaard vastgesteld voor een eenduidige verpleegkundige overdracht. De gegevensstandaard en de verpleegkundige overdracht zijn via onderstaande links te downloaden.

Deelnemers 'Overdracht en ontslag'

Projectleider van dit thema

Wil je meer weten over Zuidoost Utrecht Verbonden?
Vul dan het contactformulier in of neem contact op met de betrokkenen van dit netwerk.