Wijkmanagement vanuit de O&I

Goede zorg voor groepen kwetsbare mensen is het belangrijkste doel van de multidisciplinaire samenwerking in de regio voor de komende jaren. Om deze samenwerking in wijk, gemeente, regio en bovenregionaal (acute zorg) goed te kunnen organiseren, is een duurzaam lokaal en regionaal samenwerkingsnetwerk van stakeholders uit de zorg (7×24-uurs) en het sociale domein nodig. UNICUM ZOU zet organisatie en infrastructuur (O&I) in om dit samenwerkingsnetwerk breed te kunnen ondersteunen.

Het neerzetten, ondersteunen en doorontwikkelen van het samenwerkingsnetwerk in wijk, gemeente en regio, mét behoud van het goede dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd, vormt de essentie van het regioplan van UNICUM ZOU voor de komende twee jaar.

Binnen de gemeente is Martine Jongboer als wijkmanager actief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per mail contact opnemen.

Binnen de gemeente is Wim Bouwman als wijkmanager actief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per mail contact opnemen.

Binnen de gemeente in Linda Tolsma als wijkmanager actief. Lees op de Heuvelrug website meer over het waarom, wat en hoe van het netwerk Heuvelrug Gezond. Via deze website kun je ook contact zoeken met de wijkmanager.

Binnen de gemeente zijn Marianne Allemekinders (m.allemekinders@zeist.nl) en Mirjam van Groenestein (m.van.groenestein@unicum-huisartsenzorg.nl) als wijkmanagers actief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per mail contact opnemen met Marianne of Mirjam.

De gemeente Zeist (Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide) kent een rijk aanbod als het gaat om zorg en welzijn. Maar iedere aanbieder heeft een eigen website en er zijn verschillende sociale kaarten in omloop: zowel zorgverleners als inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben de gemeente Zeist en de zorgverleners de nieuwe Zorg4Zeist website gelanceerd. Hierop staan zorgprofessionals en welzijnsinstanties, maar ook de lopende zorgprogramma’s zoals Herstellen na corona hebben er een plek. 

Binnen de gemeente is Ane Kwast als wijkmanager actief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per mail contact opnemen.

Wil je meer weten over Zuidoost Utrecht Verbonden?
Vul dan het contactformulier in of neem contact op met de betrokkenen van dit netwerk.