Samenwerking in de wijk

Zorg- en welzijnsprofessionals, ambtenaren in het sociaal domein en actieve inwoners werken intensief met elkaar samen in de wijk, om ouderen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Er is samenhang in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de oudere. Waarbij er aandacht is voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de oudere mee worstelt. We zetten in op het verbeteren van vroege signalering en integraal werken in de wijk. Concreet werken we in 2022 aan de knelpunten: toegang tot de thuiszorg, digitale infrastructuur en vroegsignalering.

Deelnemers 'Samenwerking in de wijk'

Projectleiders van dit thema

Wil je meer weten over Zuidoost Utrecht Verbonden?
Vul dan het contactformulier in of neem contact op met de betrokkenen van dit netwerk.