Agenda 2021-2023

In 2021 is de agenda 2021 – 2023 vastgesteld. De agenda bestaat uit drie thema’s: samenwerking in de wijk, overdracht en ontslag, en zorg voor mensen met GGZ problematiek. In verschillende coalities hebben de deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden een vliegende start gemaakt met de drie thema’s en zijn de eerste resultaten al behaald.

  • Voor het thema ‘samenwerking in de wijk’ zijn wijkmanagers na een eerste sessie gelijk praktisch aan de slag gegaan met de actielijnen. Waarbij de eerste prioriteit de coordinatie rondom wijkverpleging in de regio is.
  • Voor het thema ‘overdracht en ontslag’ is de projectgroep geformeerd, die met een 0-meting in kaart brengt welke afspraken er op dit moment zijn rondom overdracht en ontslag. Om vervolgens de gewenste situatie te bepalen en verbeteracties in gang te zetten.
  • Voor het thema ‘zorg voor mensen met GGZ problematiek’ is een projectleider gestart met het maken van een GGZ plan. Met een focus op drie onderwerpen: samenwerkingsafspraken maken en/of aanscherpen; stimuleren van de ‘juiste zorg op de juiste plek; organiseren en faciliteren van kennis- en kwaliteitsbevordering tussen professionals.

Governance vernieuwd en vastgesteld

Afgelopen jaar heeft Raedelijn de governance voor Zuidoost Utrecht Verbonden ontworpen. In de governance staan onder andere de spelregels en de financiën van het netwerk beschreven. De deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden zijn in juni akkoord gegaan met de governance, die vanaf januari 2022 officieel van kracht is. Met de governance is commitment aan het netwerk en de samenwerking Zuidoost Utrecht Verbonden expliciet vastgelegd.

Bekijk de governance >>

Plannen voor 2022

Ook dit jaar bouwt Zuidoost Utrecht Verbonden verder aan de netwerksamenwerking. De coalities werken verder aan de drie inhoudelijke thema’s en de communicatie van en over het netwerk krijgt een stevige update. Zo zal in 2022 de website zuidoostutrechtverbonden.nl live gaan en start het netwerk met een nieuwsbrief voor alle professionals in de regio. Zo kunnen de deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden hun collega’s inspireren, informeren over en overtuigen van de toegevoegde waarde van de netwerksamenwerking.

Over Zuidoost Utrecht Verbonden

In Zuidoost Utrecht werken verschillende organisaties sinds 2018 stevig samen aan de zorg, ondersteuning en gezondheid van de inwoners. Dit doen zij in het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden. Hierin zijn onder meer vijf gemeenten (Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede), het Diakonessenhuis, Unicum, Altrecht, vvt-instellingen en Zilveren Kruis actief.

Raedelijn is al lange tijd betrokken bij het netwerk. Want al sinds de start van de samenwerking in 2018 nemen Philippe Sprenger, Linda van de Poll en sinds dit jaar ook Karlijn van Kats belangrijke rollen op zich. Als voorzitter en coördinator van het netwerk leveren zij een flinke inhoudelijke én organisatorische bijdrage aan deze succesvolle samenwerking in Zuidoost Utrecht.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Menukaart consultatiemogelijkheden GGZ

Unicum heeft een menukaart ontwikkeld met een overzicht van consultatiemogelijkheden voor de GGZ in Zuidoost Utrecht voor de 18-plusser. De menukaart Consultatie GGZ 18+.

Congres ONze een succes

Het ONZe Verbindingscongres was een geslaagde dag! Maar liefst 130 mensen kwamen bij elkaar om samen te leren kennen en kennis te delen. Een geslaagde dag waarop het ontmoeten als vanzelf ging.

Update Regioplan

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de 0.9-versie van de onderdelen van het regioplan die helemaal of gedeeltelijk op het niveau van Zuidoost Utrecht worden opgesteld. Een tijdlijn en een update van de plannen.