Bestuurlijke Go voor IZA-aanpak in het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden

Vanaf 2021 is de bestuurlijke tafel van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden dé centrale plek om domeinoverstijgende zaken in de regio te bespreken én te organiseren. Philippe Sprenger en Sophie Schmitz van Raedelijn zitten dit netwerk voor en coördineren het. De komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft een extra dimensie aan het netwerk gegeven en in dit voorjaar is een bestuurlijke GO gegeven om via Zuidoost Utrecht Verbonden alles te coördineren wat vanuit het IZA relevant is. Een mooie mijlpaal!

In het Breed Bestuurlijk Overleg zijn een groot aantal zorgpartijen en alle gemeenten van Zuidoost Utrecht (Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Wijk bij Duurstede) vertegenwoordigd. Met elkaar is een bestuurlijke GO gegeven op het nemen van verantwoordelijkheid voor de regio Zuidoost Utrecht in het kader van de IZA ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat we binnen het netwerk het opgeleverde regiobeeld op het niveau van Zuidoost Utrecht gaan verrijken en duiden, dat we een leidende rol nemen in de opgaven die regionaal geadresseerd gaan worden en vanuit daar de transformatieopgaven voor de regio formuleren, indienen en uitvoeren.

“Dit is een mooie mijlpaal voor het netwerk. Een kans om verder te ontwikkelen, om elkaar nog beter te kunnen vinden en om in samenwerking met elkaar de zorg voor regio Zuidoost Utrecht toegankelijk, kwalitatief hoog en betaalbaar te houden!”

Philippe Sprenger

Over het IZA

Het IZA en de uitwerking daarvan moeten ervoor zorgen dat de zorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig blijft. Hiertoe liggen een divers aantal opgaven voor, gefocust op de curatieve zorg in samenwerking met de langdurige zorg, publieke gezondheid en het sociale domein met het uitgangspunt ‘’passende zorg’’. En om dit te realiseren is regionale en lokale samenwerking noodzakelijk. Het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden is bij uitstek de plek om dit vorm te geven. Het fundament ligt er immers al. 

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Save the Date: 30 mei ervaringsmarkt Utrechtse Heuvelrug

Op donderdag 30 mei organiseren Heuvelrug Gezond (voorheen Health Hub Utrechtse Heuvelrug), de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de sociale dorpsteams en het IZA team een ervaringsmarkt voor professionals. Het thema is ‘samenwerking en ervaren rond clientgroepen’.

IZA werkagenda voor Zuidoost Utrecht Verbonden

In januari 2024 zijn we gestart met het concretiseren van de ambities uit het regioplan. Dat heeft geresulteerd in een voorlopige concept werkagenda, voor 2024. Je leest hier alles over de ambities en prioriteiten.

Themabijeenkomst ONZe drukbezocht

Ruim 70 diverse zorgverleners kwamen afgelopen 13 februari naar de ONZe-themabijeenkomst over de rol van de casemanager dementie en
het belang van in gesprek komen en blijven met kwetsbare ouderen. Wil je meer weten over deze drukbezochte bijeenkomst? Lees dan verder.