Grote stappen voor netwerksamenwerking Zuidoost Utrecht Verbonden

Netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden heeft in 2021 flink gewerkt aan de samenwerking. Zo hebben de deelnemers van het netwerk grote stappen gezet met de governance en laat de aanpak in drie coalties de eerste successen zien. De domeinoverstijgende samenwerking en verbinding in de vijf gemeenten komt daarmee echt van de grond.

Bij domeinoverstijgende samenwerking wordt vaak, en terecht, gewezen op de complexiteit. De kracht en het succes van dit samenwerkingsverband zit in het beginnen bij de professional. Waar loopt de professional dagelijks tegenaan in de samenwerking met andere domeinen? Die knelpunten zijn de basis geweest voor het formeren van coalities. En door coalities te laten bestaan uit professionals, managers en bestuurders organiseren we praktische slagkracht én nemen we eventuele bestuurlijke obstakels ook weg. Daarmee wordt domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk tastbaar.

De resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar van het netwerk zijn te zien in het jaaroverzicht van Zuidoost Utrecht Verbonden.

Bekijk het jaaroverzicht >>

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn