Mijlpaal regioplan Midden-Nederland

De afgelopen maanden stonden in de regio Zuidoost Utrecht in het teken van het opstellen van het regioplan. Woensdag 13 december is het plan goedgekeurd door het college in Zeist. Een mooie mijlpaal!

Drie thema's in een samenhangend regioplan

De drie thema’s: Versterken sociale basis en eerstelijn, Gezond ouder worden en Mentale weerbaarheid en gezondheid zijn de afgelopen maanden in de werkgroepen uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een samenhangend regioplan voor Zuidoost Utrecht. Het goedkeuren van het regioplan in het college in Zeist is een mooie beloning voor het harde werk van de diverse partners.

De ambitie van Zuidoost Utrecht

Zuidoost Utrecht heeft een overkoepelende ambitie onderkend.

  • Voorkomen waar mogelijk
  • Zelf waar het kan
  • Hulp waar nodig
  • Zorg waar noodzakelijk
     

Deze ambitie gaat uit van een sterke sociale en gezonde fysieke leefomgeving die inwoners aanzet tot bewegen, ontmoeten en een gezonde leefstijl. Door een sterke sociale basis kijkt men om naar elkaar en is er sprake van meer eigen regie bij de inwoners. Zo kan de inwoner hier eerst zelf stappen in zetten. Mocht hulp nodig zijn, kan passende ondersteuning worden geboden door professionals uit het sociaal domein, welzijn en eerstelijnszorg doordat zij goed samenwerken. Daar waar zorg nodig is, is deze laagdrempelig toegankelijk en krijgt de inwoner passende zorg.

2024: realisatie van de plannen

Het regioplan is door Zuidoost Utrecht nu goedgekeurd. Dat geeft veel vertrouwen in de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet en nu in 2024 gezet moeten worden. De meest relevante en benodigde domeinoverstijgende transformaties zijn geïdentificeerd. De contouren staan nu. Vanaf januari start de realisatie van de plannen vanuit het programmateam Zuidoost Utrecht Verbonden.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.