Deze projecten zetten we door in 2024

In 2023 zijn er vanuit de gemeenten in Zuidoost Utrecht al verschillende projecten in gang gezet die bijdragen aan de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Eén ingang voor wijkverpleging en Mentale gezondheid jeugd. Deze projecten lopen door in 2024.

Welke projecten lopen door?


· Eén ingang voor wijkverpleging
We werken met één ingang en een convenant met samenwerkingsafspraken tussen alle organisaties rondom wijkverpleging. Gezamenlijk spreken we af welke zorg we als wijkverpleging wel en niet meer doen en in welke vorm.

· Mentale gezondheid jeugd
De mentale veerkracht van de jeugd versterken via het onderwijs. Zo is er een inspiratiesessie voor het onderwijs en jeugdpartners georganiseerd, heeft er een gemeentebrede ouderavond plaatsgevonden en is er interactief theater ingezet.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.