Deze projecten zetten we door in 2024

In 2023 zijn er vanuit de gemeenten in Zuidoost Utrecht al verschillende projecten in gang gezet die bijdragen aan de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Eén ingang voor wijkverpleging en Mentale gezondheid jeugd. Deze projecten lopen door in 2024.

Welke projecten lopen door?


· Eén ingang voor wijkverpleging
We werken met één ingang en een convenant met samenwerkingsafspraken tussen alle organisaties rondom wijkverpleging. Gezamenlijk spreken we af welke zorg we als wijkverpleging wel en niet meer doen en in welke vorm.

· Mentale gezondheid jeugd
De mentale veerkracht van de jeugd versterken via het onderwijs. Zo is er een inspiratiesessie voor het onderwijs en jeugdpartners georganiseerd, heeft er een gemeentebrede ouderavond plaatsgevonden en is er interactief theater ingezet.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mijlpaal regioplan Midden-Nederland

De afgelopen maanden stonden in de regio Zuidoost Utrecht in het teken van het opstellen van het regioplan. Woensdag 13 december is het plan goedgekeurd