Themabijeenkomst ONZe drukbezocht

 13 februari jl. vond de themabijeenkomst van ONZe plaats. Ongeveer 70  zorgverleners kwamen naar de bijeenkomst over de rol van de casemanager dementie en het belang van in gesprek komen en blijven met kwetsbare ouderen. Het was een succesvolle en drukbezochte avond. We delen graag het verslag met je.

Dementie

Karina Tolsma en Sanne Spanjers, casemanagers bij Santé Partners, vertelden over dementie. Zij gingen dieper in op de sociale en medische kennis over deze ziekte. Iedere dag stijgen de aantallen van mensen die met dementie te maken krijgen. En dat zijn zorgwekkende cijfers. Maar liefst 70% van de mensen met dementie woont thuis. En  maar de helft van de mensen met dementie is bekend als patiënt bij de huisarts. Feiten om over na te denken. Er werd ook een moment van stilte en tijd ingelast om dichtbij het gevoel van verlies te komen om wat deze ziekte bij mensen en ook hun naasten teweegbrengt.

Gesprek met kwetsbare ouderen

Maaike Posthouwer (specialist ouderengeneeskunde bij Warande) en Nicolien Ploos van Amstel (huisarts) spraken over het belang van in gesprek komen en blijven met kwetsbare ouderen. Want hoe weet je als zorgverlener wat iemands wensen zijn als iemand iets overkomt? Wat zijn hun ervaringen? Tegen welke punten lopen zij aan? De deelnemers vertelden dat een goede timing, uitleg en vertrouwen in deze gesprekken erg belangrijk zijn. Het voeren van dit soort gesprekken is een proces waarin de mensen en de gezondheid van de mensen en hoe iemand hier zelf naar kijkt, iedere keer kan veranderen. Wat iemand hierover aangeeft en het verhaal dat je hierover als zorgverlener opschrijft, is ontzettend belangrijk. De wens is er dat er IT-verbeteringen komen waardoor de laatste informatie over hoe iemand denkt en voelt makkelijker met elkaar gedeeld kan worden dan nu. Dan kunnen zorgverleners betere zorg bieden.

Tip van een deelnemer

Een deelnemer gaf als tip aan zorgverleners om bijeenkomsten met patiënten te organiseren over het onderwerp ‘wat zijn je wensen als jou iets overkomt?’ 25% van de mensen die naar zo’n bijeenkomst is geweest gaat binnen een half jaar in gesprek met een zorgverlener. En 82% van de patiënten gaat met elkaar in gesprek.

Proactieve zorgplanning

Afgelopen jaar zijn er regionale afspraken gemaakt rondom de proactieve zorgplanning via een digitale tool voor zorgprofessionals. Deze tool helpt je bij het voeren van het gesprek met ouderen en helpt ook bij het overdragen van informatie binnen de regio. De tool is te vinden op de site van Unicum onder de link ‘zorgaanbieders’. Er is ook een poster beschikbaar voor in de wachtkamer en een opschrijfboekje voor patiënten. Handige tools die de zorgverlener én de patiënt verder zullen helpen.
Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.