Uitnodiging bijeenkomst FAIR Utrecht

Hoe verbind je op een eerlijke manier zzp’ers aan zorginstellingen? In Brabant hebben zorgorganisaties dit regionaal georganiseerd in de coöperatie FAIR Brabant. Geïnspireerd door initiatief start FAIR Utrecht binnenkort. Op 13 oktober is er een informatiebijeenkomst voor zorgorganisaties in de hele provincie Utrecht om zich bij FAIR Utrecht aan te sluiten. 

Binnen de vereniging voor Instellingen voor Verpleging en Verzorging in de regio Utrecht (IVVU) hebben de subregio’s Zuidoost Utrecht en Eemland al langer de ambitie om een regionale of provinciale flexpool in te richten. Met als doel om de kwaliteit van de inzet van personeel dat niet in loondienst is te verbeteren en de kosten te verlagen.

Na afstemming binnen de IVVU – subregio’s ZO Utrecht en Eemland – hebben zorgaanbieders Warande, Silverein en Accolade Zorg aangegeven bereid te zijn om een coöperatie op te richten als organisatievorm voor de regionale flexpool, waarna anderen kunnen aansluiten.  Harry Finkenflügel (Warande), Esther van ’t Erve (Silverein), Anne Bosman (Accolade Zorg) en Gerry Remmers vormen de stuurgroep, met medewerking van Utrechtzorg.

"Als regionale werkgeversorganisatie zien wij de uitgaven aan PNIL (personeel niet in loondienst) al jaren stijgen. Wij stimuleren branche-overstijgende regionale samenwerking om arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken. Daarom supporten wij het initiatief om FAIR Utrecht op te zetten."

Vincent Alkemade, directeur-bestuurder van Utrechtzorg

Gerry Remmers is als tijdelijk programmamanager FAIR Utrecht aangesteld. Zij was ook betrokken bij de totstandkoming van FAIR (Brabant) en we kunnen op deze manier gebruikmaken van de ervaring en kennis die daar is opgedaan.

Informatiebijeenkomst 13 oktober

Op 13 oktober organiseren we een bijeenkomst over FAIR Utrecht, waarin we zorgorganisaties (VVT, GHZ, Ziekenhuizen/revalidatie en GGZ) uit de provincie Utrecht informeren over het initiatief en verkennen of zij zich hierbij mogelijk willen aansluiten. Om dit initiatief te laten slagen is er een bepaald volume aan vraag naar zzp’ers nodig. Daarom bespreken we het concept en de plannen tot zover graag breder dan alleen VVT-organisaties. Vooralsnog richten we ons op aanbieders in de gezondheidszorg provincie Utrecht. 

Datum : vrijdag 13 oktober 2023
Tijdstip : 10.00 – 12.00 uur, voor aansluitende lunch wordt gezorgd.
Locatie : Accolade Zorg, locatie De Wijngaard, Dennenweg 2 Bosch en Duin.
Inhoud :  korte impressie, voorwaarden voor aansluiting, beantwoorden van vragen

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 oktober via het aanmeldformulier.
Graag maximaal 2 personen per organisatie.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mijlpaal regioplan Midden-Nederland

De afgelopen maanden stonden in de regio Zuidoost Utrecht in het teken van het opstellen van het regioplan. Woensdag 13 december is het plan goedgekeurd