Voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg

De regio Zuidoost Utrecht heeft een aanvraag ingediend voor de voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg van ZonMw. Met deze subsidie kunnen we in de regio voorbereidingen treffen, in de vorm van mens-, organisatie- en uitvoerkracht, om uiteindelijk de ‘’visie op de eerstelijnszorg van 2030’’ te kunnen implementeren.

De inhoud van de subsidieaanvraag is een co-creatie tussen Unicum, Accolade Zorg en Silverein in nauwe afstemming met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Raedelijn heeft deze aanvraag in de regio Zuidoost Utrecht inhoudelijk ondersteund. Onder andere door de grote tijdsdruk die hierop rustte, zijn we trots op het resultaat van de aanvraag.

Voor de regio Zuidoost Utrecht zijn er drie doelen opgesteld die een grote bijdrage gaan leveren aan de voorbereiding op de implementatie van de ‘’visie op de eerstelijnszorg van 2030’’:

  • Het anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak en de regiobeelden en regioplannen.
  • Kernteams in de wijk: binnen de huidige structuur van de gemeentehubs afspraken maken over het inrichten van lokale kernteams met huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein, waar nodig aangevuld met andere eerstelijnspartijen. Het gaat daarbij om werkafspraken gericht op betere samenwerking rond de zorg en ondersteuning aan inwoners.
  • Doorontwikkeling van het netwerk ZOUV met als doel om regie te nemen op de ontwikkelingen en uitvoering van het regioplan in het kader van IZA en GALA.


In oktober wordt het bekend of de regio ZOU de subsidie uitgekeerd krijgt. Bij een positief resultaat zal een breder scala aan eerstelijns partijen geïnformeerd en uitgenodigd worden bij te dragen aan de doelstellingen om zo de samenwerking te versterken.

Alle regio’s in het land kunnen aanspraak doen op deze subsidie. De subsidie is bedoeld voor het:

  • samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, de regiobeelden en regioplannen.


Medio 2024 komt er nogmaals een subsidie beschikbaar om met concrete activiteiten uitvoering te kunnen geven aan de visie op de eerstelijnszorg 2030.

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.