Duidingssessie regiobeeld IZA Zuidoost Utrecht Verbonden

Eind mei schreven we over de bestuurlijke GO van en voor het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden op alle IZA-gerelateerde onderwerpen. Nu, een maand later, is de eerste verdienste daarvan al binnen, want het netwerk heeft de eerste versie van het regiobeeld geduid. Met partijen uit de volle maatschappelijke breedte hebben we uitgesproken wat de belangrijkste bewegingen zijn waar we komende jaren aan willen werken. Hiermee hebben we een gezamenlijke volgende stap gezet op weg naar het regioplan.

Iedere regio in Nederland moet voor 1 juli 2023 vanuit het IZA een regiobeeld opleveren, het RIVM heeft hiervoor voor iedere regio een basisbeeld gemaakt. De weergaven van cijfermatige data van de regio en de belangrijkste conclusies die daaruit getrokken kunnen worden in dit basisbeeld, gaan echter over de hele U16 regio, waar Zuidoost Utrecht als subregio onder valt. Terwijl er grote verschillen zijn. Daarom zijn de subregio’s aan de slag gegaan met een subregionale duiding van de cijfers en conclusies uit het regiobeeld.

Belangrijke bewegingen en opgaven in beeld

Het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden heeft het Breed Bestuurlijk Overleg van juni gebruikt om de cijfers en conclusies gezamenlijk te doorgronden en te duiden. En om alle relevante perspectieven hierin mee te nemen, is een breed scala aan aanvullende partijen hierbij uitgenodigd. Denk aan woningcorporaties, welzijnswerk, GGD en GGZ. 

Deze sessie heeft zijn vruchten afgeworpen. Ondersteund door het regiobeeld en de conclusies is relevante input verzameld voor het definitief maken van het regiobeeld en zijn de belangrijkste bewegingen en opgaven voor de komende jaren vastgesteld. Deze bewegingen worden binnen het netwerk verder uitgewerkt en zullen een plek krijgen in het regioplan. Deze bijeenkomst is hiermee de volgende stap in een nog duurzamere samenwerking binnen het netwerk voor de regio Zuidoost Utrecht.

Regiobeeld aangeboden

Woensdag 28 juni is het gehele regiobeeld voor Utrecht, dat is de U16 regio plus regio Eemland, aangevuld met de vertalingen uit de subregio’s, overhandigd aan de opdrachtgevers: Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis), Eelco Eerenberg (wethouder Utrecht) en Micheline Paffen (wethouder Amersfoort). 

Meer informatie

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Alles over de werkagenda

De voorlopige werkagenda voor 2024 is af! Op onze website lees je alles over de plannen op
de 5 thema’s: Versterken sociale basis, Gezond ouder worden, Mentale weerbaarheid en gezondheid, Preventie en Jeugd. 

Werken aan IZA, hoe doen we dat? 

Het hele land is bezig invulling te geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zo ook onze regio Zuidoost Utrecht. Hoe we dat precies doen en met wie, zie je op onze website door middel van een inzichtelijke netwerkstructuur.

Maak kennis met het kernteam

Graag stellen we de leden van het IZA-kernteam van Zuidoost Utrecht Verbonden aan je voor. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en vooral wat drijft hen om een bijdrage te leveren een positieve gezondheid van mensen. Je leest het op onze website.