Gezondheidssituatie regio Utrecht in beeld

Het regiobeeld van zorgkantoorregio Utrecht is gepubliceerd. Woensdag 28 juni is het namens de werkgroep officieel overhandigd aan Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis), Eelco Eerenberg (wethouder Utrecht) en Micheline Paffen (wethouder Amersfoort). Hiermee zijn we een stap dichterbij het regioplan, waarin de transformatie- en fundamentele opgaven worden uitgewerkt.

Wat laat het regiobeeld zien?

Het regiobeeld laat zien dat de gezondheid van inwoners in de regio Utrecht relatief goed is, maar dat zorg en ondersteuning wel onder druk zijn. Want Utrecht is een sterk groeiende en vergrijzende regio. Dus de vraag naar zorg en ondersteuning stijgt, onder ouderen én onder jongeren. Ook maakt het de gezondheidsverschillend tussen en binnen de gemeenten in de regio duidelijk zichtbaar.

Het laat zien dat de jeugd steeds kwetsbaarder wordt en dat de mentale gezondheid van jongeren en (jong)volwassenen aandacht vraagt. Verder ervaart een groot deel van de inwoners en aanbieders van zorg en ondersteuning dat het aanbod versnipperd is, de onderliggende oorzaken daarvan hangen onder andere samen met de regelgeving en bekostigingsmodellen.

Hoe is het regiobeeld tot stand gekomen?

Iedere regio in Nederland moet voor 1 juli 2023 een regiobeeld opstellen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit regiobeeld geeft informatie over de verwachte zorg- en ondersteuningsbehoefte, over belangrijke (leef)omstandigheden van inwoners en over de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg en het welzijnsaanbod in de regio Utrecht.

De afgelopen periode hebben inwoners, gemeenten, GGD Regio Utrecht, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en Raedelijn gezamenlijk de belangrijkste uitdagingen voor zorgkantoorregio Utrecht in beeld gebracht. Ook zijn er in verschillende subregio’s duidingssessies geweest om het grotere Utrechtse plaatje naar de eigen subregio te vertalen, zoals bij Zuidoost Utrecht. 

Lees meer over de duidingssessie IZA van Zuidoost Utrecht Verbonden >>

Meer lezen?

Het regiobeeld is te lezen op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Hier is ook een infographic en een samenvatting met de belangrijkste uitdagingen te vinden.

Of neem contact op met Philippe Sprenger (voorzitter van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden) via psprenger@raedelijn.nl of 06-55364720. 

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mijlpaal regioplan Midden-Nederland

De afgelopen maanden stonden in de regio Zuidoost Utrecht in het teken van het opstellen van het regioplan. Woensdag 13 december is het plan goedgekeurd