Van Regiobeeld naar Regioplan in Zuidoost Utrecht

Eind juni heeft de regio U16, waar Zuidoost Utrecht ook toe behoort, het regiobeeld in het kader van IZA opgeleverd. De volgende stap in het proces is het regioplan, dat voor het einde van het jaar af moet zijn. Michiel van Hees is hiermee gestart als projectleider IZA in Zuidoost Utrecht.

Michiel: “De komende periode gaan we in drie werkgroepen met vele betrokkenen uit de regio aan de slag met drie onderwerpen:

  1. de versterking van de samenwerking in de eerste lijn en sociaal domein
  2. gezond ouder worden
  3. mentale gezondheid en weerbaarheid

Zo zien we wat de belangrijkste onderwerpen zijn en welke prioriteit we hieraan geven. Dit wordt vastgelegd in het deelregioplan van Zuidoost Utrecht.

Ook op U16 niveau zijn we aan de slag met GGZ, medisch specialistische zorg, acute zorg en randvoorwaarden als arbeidsmarkt, digitalisering en het digitaal vaardig maken van professionals en burgers. Dit levert, samen met de deelregioplannen, uiteindelijk het regioplan op waarin de opgaven voor de regio U16 zijn weergegeven en de plannen die we hierin hebben.

We houden hierbij rekening met de goede bewegingen die al in gang zijn gezet. Dus mocht je naar aanleiding van dit bericht projecten hebben die wat u betreft in het regioplan thuishoren, geef ze dan gerust door aan mij via michiel@cqp.nl of aan Sophie Schmitz van Raedelijn via sschmitz@raedelijn.nl. Want de beweging in de zorg maken we uiteindelijk samen en dan kan iedere bijdrage helpen.”

Wat laat het regiobeeld zien?

Het regiobeeld op U16-niveau laat zien dat de gezondheid van inwoners in de regio Utrecht relatief goed is, maar dat zorg en ondersteuning wel onder druk zijn. Want Utrecht is een sterk groeiende en vergrijzende regio. Dus de vraag naar zorg en ondersteuning stijgt, onder ouderen én onder jongeren. Ook maakt het de gezondheidsverschillend tussen en binnen de gemeenten in de regio duidelijk zichtbaar.

Het laat zien dat de jeugd steeds kwetsbaarder wordt en dat de mentale gezondheid van jongeren en (jong)volwassenen aandacht vraagt. Verder ervaart een groot deel van de inwoners en aanbieders van zorg en ondersteuning dat het aanbod versnipperd is, de onderliggende oorzaken daarvan hangen onder andere samen met de regelgeving en bekostigingsmodellen.

Lees meer over de totstandkoming van het regiobeeld >>

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Save the Date: 30 mei ervaringsmarkt Utrechtse Heuvelrug

Op donderdag 30 mei organiseren Heuvelrug Gezond (voorheen Health Hub Utrechtse Heuvelrug), de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de sociale dorpsteams en het IZA team een ervaringsmarkt voor professionals. Het thema is ‘samenwerking en ervaren rond clientgroepen’.

IZA werkagenda voor Zuidoost Utrecht Verbonden

In januari 2024 zijn we gestart met het concretiseren van de ambities uit het regioplan. Dat heeft geresulteerd in een voorlopige concept werkagenda, voor 2024. Je leest hier alles over de ambities en prioriteiten.

Themabijeenkomst ONZe drukbezocht

Ruim 70 diverse zorgverleners kwamen afgelopen 13 februari naar de ONZe-themabijeenkomst over de rol van de casemanager dementie en
het belang van in gesprek komen en blijven met kwetsbare ouderen. Wil je meer weten over deze drukbezochte bijeenkomst? Lees dan verder.