Van Regiobeeld naar Regioplan in Zuidoost Utrecht

Eind juni heeft de regio U16, waar Zuidoost Utrecht ook toe behoord, het regiobeeld in het kader van IZA opgeleverd. De volgende stap in het proces is het regioplan, dat voor het einde van het jaar af moet zijn. Michiel van Hees is hiermee gestart als projectleider IZA in Zuidoost Utrecht.

Michiel: “De komende periode gaan we in drie werkgroepen met vele betrokkenen uit de regio aan de slag met de onderwerpen versterking samenwerking 1e lijn en sociaal domein, gezond ouder worden, en mentale gezondheid en weerbaarheid. Zo zien we wat de belangrijkste onderwerpen zijn waar we mee bezig gaan en welke prioriteit we hieraan geven. Dit wordt vastgelegd in het deelregioplan van Zuidoost Utrecht.

Ook op U16 niveau zijn we aan de slag met GGZ, medisch specialistische zorg, acute zorg en randvoorwaarden als arbeidsmarkt, digitalisering en het digitaal vaardig maken van professionals en burgers. Dit levert, samen met de deelregioplannen, uiteindelijk het regioplan op waarin de opgaven voor de regio U16 zijn weergegeven en de plannen die we hierin hebben.

We houden hierbij rekening met de goede bewegingen die al in gang zijn gezet. Dus mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief projecten hebben waarvan u denkt; dit hoort daarin thuis, meldt ze gerust bij mij via michiel@cqp.nl of bij Sophie Schmitz van Raedelijn via sschmitz@raedelijn.nl. Want de beweging in de zorg maken we uiteindelijk samen en dan kan iedere bijdrage helpen.”

Wat laat het regiobeeld zien?

Het regiobeeld op U16-niveau laat zien dat de gezondheid van inwoners in de regio Utrecht relatief goed is, maar dat zorg en ondersteuning wel onder druk zijn. Want Utrecht is een sterk groeiende en vergrijzende regio. Dus de vraag naar zorg en ondersteuning stijgt, onder ouderen én onder jongeren. Ook maakt het de gezondheidsverschillend tussen en binnen de gemeenten in de regio duidelijk zichtbaar.

Het laat zien dat de jeugd steeds kwetsbaarder wordt en dat de mentale gezondheid van jongeren en (jong)volwassenen aandacht vraagt. Verder ervaart een groot deel van de inwoners en aanbieders van zorg en ondersteuning dat het aanbod versnipperd is, de onderliggende oorzaken daarvan hangen onder andere samen met de regelgeving en bekostigingsmodellen.

Lees meer over de totstandkoming van het regiobeeld >>

Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitnodiging bijeenkomst FAIR Utrecht

Hoe verbind je op een eerlijke manier zzp’ers aan zorginstellingen? In Brabant hebben zorgorganisaties dit regionaal georganiseerd in de coöperatie FAIR Brabant. Geïnspireerd door initiatief