Voorbereidingssubsidie toegekend

Goed nieuws! De subsidie voor de voorbereiding regionale versterking eerstelijnszorg van ZonMw is toegekend. Met deze subsidie kunnen we in de regio voorbereidingen treffen, in de vorm van mens-, organisatie- en uitvoerkracht, om uiteindelijk de ‘’visie op de eerstelijnszorg van 2030’’ te kunnen implementeren.

Waarvoor deze subsidie?

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen.

Afgelopen juli konden regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen. Raedelijn heeft hiervoor de pen opgepakt in de regio’s Lekstroom en Zuidoost Utrecht. In nauwe samenwerking met UNICUM. De subsidie is nu toegekend.

Met deze subsidie kan de regio voorbereidingen treffen voor de ondersteuning hiervan.

Waar wordt aan gewerkt?

De uitdagingen waaraan we gaan werken:

  • De grotere vraag van eerstelijnszorg door de dubbele vergrijzing en complexe casuïstiek   
  • Meer tijd en capaciteit voor professionals om de samenwerking binnen de eerste lijn, gericht op het kernteam, op lokaal niveau op te zetten

Het versterken van de eerstelijnszorg hangt samen met andere ontwikkelingen in de zorg zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond- en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Akkoord Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

De drie doelen

We hebben drie doelen geformuleerd voor de besteding van de voorbereidingssubsidie:

  1. We maken afspraken over het inrichten van lokale kernteams met huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein, waar nodig aangevuld met andere eerstelijns partijen. Deze werkafspraken zijn gericht op betere samenwerking rond de zorg en ondersteuning aan de inwoners.
  2. We maken plannen om de eerstelijnszorg te versterken op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak en de regiobeelden en regioplannen.
  3. We werken verder aan een regionaal bestuurlijk platform Werkplaats in de regio Lekstroom en zoeken naar aansluiting in Zuidoost Utrecht bij het bestaande Zuidoost Utrecht Verbonden netwerk. Beide projecten hebben als doel om de regie te nemen op de ontwikkeling en uitvoering van het regioplan in het kader van IZA en GALA. 
Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Menukaart consultatiemogelijkheden GGZ

Unicum heeft een menukaart ontwikkeld met een overzicht van consultatiemogelijkheden voor de GGZ in Zuidoost Utrecht voor de 18-plusser. De menukaart Consultatie GGZ 18+.

Congres ONze een succes

Het ONZe Verbindingscongres was een geslaagde dag! Maar liefst 130 mensen kwamen bij elkaar om samen te leren kennen en kennis te delen. Een geslaagde dag waarop het ontmoeten als vanzelf ging.

Update Regioplan

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de 0.9-versie van de onderdelen van het regioplan die helemaal of gedeeltelijk op het niveau van Zuidoost Utrecht worden opgesteld. Een tijdlijn en een update van de plannen.