Voorbereidingssubsidie toegekend

Goed nieuws! De subsidie voor de voorbereiding regionale versterking eerstelijnszorg van ZonMw is toegekend. Met deze subsidie kunnen we in de regio voorbereidingen treffen, in de vorm van mens-, organisatie- en uitvoerkracht, om uiteindelijk de ‘’visie op de eerstelijnszorg van 2030’’ te kunnen implementeren.

Waarvoor deze subsidie?

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen.

Afgelopen juli konden regio’s een voorbereidingssubsidie aanvragen. Raedelijn heeft hiervoor de pen opgepakt in de regio’s Lekstroom en Zuidoost Utrecht. In nauwe samenwerking met UNICUM. De subsidie is nu toegekend.

Met deze subsidie kan de regio voorbereidingen treffen voor de ondersteuning hiervan.

Waar wordt aan gewerkt?

De uitdagingen waaraan we gaan werken:

  • De grotere vraag van eerstelijnszorg door de dubbele vergrijzing en complexe casuïstiek   
  • Meer tijd en capaciteit voor professionals om de samenwerking binnen de eerste lijn, gericht op het kernteam, op lokaal niveau op te zetten

Het versterken van de eerstelijnszorg hangt samen met andere ontwikkelingen in de zorg zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond- en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Akkoord Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

De drie doelen

We hebben drie doelen geformuleerd voor de besteding van de voorbereidingssubsidie:

  1. We maken afspraken over het inrichten van lokale kernteams met huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein, waar nodig aangevuld met andere eerstelijns partijen. Deze werkafspraken zijn gericht op betere samenwerking rond de zorg en ondersteuning aan de inwoners.
  2. We maken plannen om de eerstelijnszorg te versterken op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak en de regiobeelden en regioplannen.
  3. We werken verder aan een regionaal bestuurlijk platform Werkplaats in de regio Lekstroom en zoeken naar aansluiting in Zuidoost Utrecht bij het bestaande Zuidoost Utrecht Verbonden netwerk. Beide projecten hebben als doel om de regie te nemen op de ontwikkeling en uitvoering van het regioplan in het kader van IZA en GALA. 
Artikel delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Save the Date: 30 mei ervaringsmarkt Utrechtse Heuvelrug

Op donderdag 30 mei organiseren Heuvelrug Gezond (voorheen Health Hub Utrechtse Heuvelrug), de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de sociale dorpsteams en het IZA team een ervaringsmarkt voor professionals. Het thema is ‘samenwerking en ervaren rond clientgroepen’.

IZA werkagenda voor Zuidoost Utrecht Verbonden

In januari 2024 zijn we gestart met het concretiseren van de ambities uit het regioplan. Dat heeft geresulteerd in een voorlopige concept werkagenda, voor 2024. Je leest hier alles over de ambities en prioriteiten.

Themabijeenkomst ONZe drukbezocht

Ruim 70 diverse zorgverleners kwamen afgelopen 13 februari naar de ONZe-themabijeenkomst over de rol van de casemanager dementie en
het belang van in gesprek komen en blijven met kwetsbare ouderen. Wil je meer weten over deze drukbezochte bijeenkomst? Lees dan verder.