Uitkomsten FAIR Utrecht bijeenkomst

Op vrijdag 13 oktober zijn de plannen voor FAIR Utrecht toegelicht. Begin volgend jaar start de ontwikkeling van een platform waarin vraag en aanbod van zzp-ers in de zorg bij elkaar gebracht worden zonder commerciële fee. 

Voorbereidingssubsidie toegekend

Goed nieuws! De subsidie om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren is toegekend.