Menukaart consultatiemogelijkheden GGZ

Unicum heeft een menukaart ontwikkeld met een overzicht van consultatiemogelijkheden voor de GGZ in Zuidoost Utrecht voor de 18-plusser. De menukaart Consultatie GGZ 18+.

Congres ONze een succes

Het ONZe Verbindingscongres was een geslaagde dag! Maar liefst 130 mensen kwamen bij elkaar om samen te leren kennen en kennis te delen. Een geslaagde dag waarop het ontmoeten als vanzelf ging.

Update Regioplan

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de 0.9-versie van de onderdelen van het regioplan die helemaal of gedeeltelijk op het niveau van Zuidoost Utrecht worden opgesteld. Een tijdlijn en een update van de plannen.

Uitkomsten FAIR Utrecht bijeenkomst

Op vrijdag 13 oktober zijn de plannen voor FAIR Utrecht toegelicht. Begin volgend jaar start de ontwikkeling van een platform waarin vraag en aanbod van zzp-ers in de zorg bij elkaar gebracht worden zonder commerciële fee. 

Voorbereidingssubsidie toegekend

Goed nieuws! De subsidie om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren is toegekend. 

Van Regiobeeld naar Regioplan in Zuidoost Utrecht

Eind juni heeft de regio U16, waar Zuidoost Utrecht ook toe behoort, het regiobeeld in het kader van IZA opgeleverd. De volgende stap in het proces is het regioplan, dat voor het einde van het jaar af moet zijn. Michiel van Hees is hiermee gestart als projectleider IZA in Zuidoost Utrecht. Michiel: “De komende periode […]

Voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg

De regio Zuidoost Utrecht heeft een aanvraag ingediend voor de voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg van ZonMw. Met deze subsidie kunnen we in de regio voorbereidingen treffen, in de vorm van mens-, organisatie- en uitvoerkracht, om uiteindelijk de ‘’visie op de eerstelijnszorg van 2030’’ te kunnen implementeren. De inhoud van de subsidieaanvraag is een co-creatie tussen […]

Uitnodiging bijeenkomst FAIR Utrecht

Hoe verbind je op een eerlijke manier zzp’ers aan zorginstellingen? In Brabant hebben zorgorganisaties dit regionaal georganiseerd in de coöperatie FAIR Brabant. Geïnspireerd door initiatief start FAIR Utrecht binnenkort. Op 13 oktober is er een informatiebijeenkomst voor zorgorganisaties in de hele provincie Utrecht om zich bij FAIR Utrecht aan te sluiten.  Binnen de vereniging voor […]

Transitie consultatie palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voert op dit moment een herijking uit van de inzet van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Aanleiding hiervoor is de toekomstige wijziging in de financiering van de consultatiefunctie. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen rondom Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en is er een […]

Website oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht live

Het oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht heeft sinds deze week een eigen website. Op de site staat alle informatie over het netwerk en er is ook een sociale kaart van de regio te vinden. De website is ontwikkeld voor zowel professionals als patiënten. Naast de algemene informatie en het laatste nieuws van en over het netwerk, is […]