Van Regiobeeld naar Regioplan in Zuidoost Utrecht

Eind juni heeft de regio U16, waar Zuidoost Utrecht ook toe behoort, het regiobeeld in het kader van IZA opgeleverd. De volgende stap in het proces is het regioplan, dat voor het einde van het jaar af moet zijn. Michiel van Hees is hiermee gestart als projectleider IZA in Zuidoost Utrecht. Michiel: “De komende periode […]

Voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg

De regio Zuidoost Utrecht heeft een aanvraag ingediend voor de voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg van ZonMw. Met deze subsidie kunnen we in de regio voorbereidingen treffen, in de vorm van mens-, organisatie- en uitvoerkracht, om uiteindelijk de ‘’visie op de eerstelijnszorg van 2030’’ te kunnen implementeren. De inhoud van de subsidieaanvraag is een co-creatie tussen […]

Uitnodiging bijeenkomst FAIR Utrecht

Hoe verbind je op een eerlijke manier zzp’ers aan zorginstellingen? In Brabant hebben zorgorganisaties dit regionaal georganiseerd in de coöperatie FAIR Brabant. Geïnspireerd door initiatief start FAIR Utrecht binnenkort. Op 13 oktober is er een informatiebijeenkomst voor zorgorganisaties in de hele provincie Utrecht om zich bij FAIR Utrecht aan te sluiten.  Binnen de vereniging voor […]

Transitie consultatie palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voert op dit moment een herijking uit van de inzet van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Aanleiding hiervoor is de toekomstige wijziging in de financiering van de consultatiefunctie. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen rondom Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en is er een […]

Website oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht live

Het oncologiezorgnetwerk Zuidoost Utrecht heeft sinds deze week een eigen website. Op de site staat alle informatie over het netwerk en er is ook een sociale kaart van de regio te vinden. De website is ontwikkeld voor zowel professionals als patiënten. Naast de algemene informatie en het laatste nieuws van en over het netwerk, is […]

ONZe Congres op 24 oktober

ONZe congres

Op dinsdag 24 oktober vindt het ONZe Congres plaats. Aanmelden hiervoor kan nu al. Meer informatie over het programma volgt later. Over het congres Wanneer: 24 oktober 2023 van 16.00 – 20.00 uur Waar: Koningshof Doorn, Kerkplein 1 te Doorn Maaltijd: Broodjes en saté Aanmelden: ONZe@zorggroepcharim.nl Accreditatie-aanvraag voor cluster 1, kwaliteitsregister V&V en NVvPO is […]

Gezondheidssituatie regio Utrecht in beeld

Het regiobeeld van zorgkantoorregio Utrecht is gepubliceerd. Woensdag 28 juni is het namens de werkgroep officieel overhandigd aan Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis), Eelco Eerenberg (wethouder Utrecht) en Micheline Paffen (wethouder Amersfoort). Hiermee zijn we een stap dichterbij het regioplan, waarin de transformatie- en fundamentele opgaven worden uitgewerkt. Wat laat het regiobeeld zien? Het regiobeeld […]

Duidingssessie regiobeeld IZA Zuidoost Utrecht Verbonden

Eind mei schreven we over de bestuurlijke GO van en voor het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden op alle IZA-gerelateerde onderwerpen. Nu, een maand later, is de eerste verdienste daarvan al binnen, want het netwerk heeft de eerste versie van het regiobeeld geduid. Met partijen uit de volle maatschappelijke breedte hebben we uitgesproken wat de belangrijkste […]

Bestuurlijke Go voor IZA-aanpak in het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden

Vanaf 2021 is de bestuurlijke tafel van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden dé centrale plek om domeinoverstijgende zaken in de regio te bespreken én te organiseren. Philippe Sprenger en Sophie Schmitz van Raedelijn zitten dit netwerk voor en coördineren het. De komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft een extra dimensie aan het netwerk gegeven […]

De nieuwe website van Zuidoost Utrecht Verbonden is live!

Deze website is het gezamenlijke platform van het netwerk en moet voor meer verbinding tussen initiatieven en samenwerkingen zorgen. Door kennis en ervaringen te delen op de website, krijgen de deelnemers van dit netwerk meer inzicht in elkaars werk, leren we van elkaar en kunnen we elkaar beter vinden. Zo ontstaat er meer verbinding.  Website […]